Aalscholver: Gewone Aalscholver - Kuifaalscholver 

Baardmannetje

Blauwborst 

Bonte Vliegenvanger

Boomklever 

Boomkruiper

Dodaars

Duiven: Holenduif - Houtduif - Reisduif - Tortelduif - Zomertortel

Eenden: Bergeend - Casarca - Eidereend - Grote Zaagbek - Hybride eend - Krakeend - Kuifeend - Mandarijneend - Pijlstaart - Slobeend - Smient - Tafeleend - Wilde Eend - Wintertaling 

Eksters: Blauwe Ekster - Klapekster - Scholekster - Zwart/Witte Ekster