Karekiet: Grote - Kleine 

Kievit

Kippen

Kneu

Kraaiachtigen: Bonte Kraai - Kauw - Zwarte Kraai - Roek - Vlaamse gaai 

Kwikstaart: Gele Kwik - Grote Gele Kwik - Witte Kwik 

Leeuwerik

Lijsterachtigen: Beflijster - Grote Lijster - Koperwiek - Kramsvogel - Merel  - Zanglijster 

Meerkoet

Meeuwen: Drieteenmeeuw - Geelpootmeeuw - Kleine Mantelmeeuw - Kokmeeuw - Zilvermeeuw

Mezen: Glanskop - Koolmees - Kuifmees - Matkop - Pimpelmees - Staartmees - Zwarte Mees 

Mussen

Nachtegaal

Nachtzwaluw